IEEE SİU 2009 IEEE 17. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
09-11 Nisan 2009,  Antalya


  

Düzenleyen

Kocaeli Üniversitesi
Kurultay Başkanı: Prof. Dr. Sarp ERTÜRK
Kurul Üyeleri: Prof. Dr. Doğan Dibekçi, Prof. Dr. Hülya Yıldırım, Doç. Dr. Zafer Bingül,
Yrd. Doç. Dr. Gonca Çakır, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır , Yrd. Doç. Dr. M. Kemal Güllü,
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Urhan.

Bildiri konuları

Bildiri konuları Sinyal İşleme ve İletişim olmak üzere iki temel alanda düzenlenmiştir.

Sinyal İşleme

S01. Sinyal İşleme Kuramı
S02. İstatistiksel Sinyal İşleme
S03. Doğrusal Olmayan Sinyal İşleme
S04. Uyarlanır Sinyal İşleme
S05. Dizilim ve Çok Kanallı Sinyallerin İşlenmesi
S06. Algılayıcı Ağlar için Sinyal İşleme
S07. Zaman-Sıklık Analizi
S08. Konuşma/Ses İşleme ve Tanıma
S09. Bilgisayarla Görü
S10. Örüntü ve Nesne Tanıma
S11. Sinyal İşleme için Otomatik Öğrenme
S12. İnsan Makine Etkileşimi
S13. Sinyal-İmge Elde Etme ve Oluşturma
S14. İmge İşleme
S15. Video İşleme
S16. İmge Basımı ve Sunumu
S17. İmge/Video/Ses Tarama, Bulma
S18. İmge/Video/Ses Damgalama
S19. Çokluortam Sinyal İşleme
S20. Biyomedikal Sinyal İşleme ve Biyoenformatik
S21. Biyometrik Sinyal İşleme
S22. Güvenlik ve Savunma için Sinyal İşleme
S23. Uzaktan Algılama için Sinyal İşleme
S24. Sinyal İşleme Donanımları
S25. Sinyal İşleme Eğitimi

İletişim

İ01. İletişim Kuramı
İ02. İletişim Ağları
İ03. Telsiz İletişim
İ04. Çokluortam İletişimi
İ05. Kaynak ve Kanal Kodlama
İ06. İmge/Video Kodlama ve İletimi
İ07. Konuşma/Ses Kodlama ve İletimi
İ08. Antenler
İ09. Kanal Modelleme, Kestirme ve Denkleştirme
İ10. Çok Girdili Çok Çıktılı İletişim

Kurultay yazışma adresi

Prof. Dr. Sarp Ertürk,

Kocaeli Üniversitesi Veziroğlu yerleşkesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İşaret ve Görüntü İşleme Laboratuarı, 41040. Kocaeli

Tel: (0262) 335 23 83
Fax: (0262) 335 28 12
E-posta: siu2009@kocaeli.edu.tr
Web: http://siu2009.kocaeli.edu.tr

Bildiri Çağrısı

Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı IEEE'nin katkıları ile Kocaeli Üniversitesi tarafından 9-11 Nisan 2009 tarihleri arasında Antalya-Side Silence Beach Resort otelde düzenlenecektir. Kurultayda sinyal işleme ve iletişim uygulamaları konularında bildiriler sunulacak ve özel oturumlar düzenlenecektir.

SİU 2009 Kurultayı ülkemizde İşaret İşleme ve Haberleşme alanlarında yapılan en son bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmalarının sunulması ve takip edilmesi, yeni projelerin ve ortaklıkların yaratılması ve bu alanlarda çalışanlara erişmek için önemli bir fırsat sağlayacaktır.

Katılımcılar en fazla dört sayfalık Türkçe bildirilerini bildiri hazırlama kurallarına uygun şekilde PDF formatında hazırlayarak, SİU-2009 web sayfası aracılığı ile SİU-2009 sunucusuna yükleyeceklerdir.

Özel Oturumlar

“Bildiri konuları” başlığı altında belirtilen konularda sözlü ve poster olarak sunulmak üzere bildiri oturumları düzenlenecektir. Özel oturumlar için öneriler beklenmektedir. Sözlü ve poster sunum olarak yapılacak özel oturum önerilerinin 1 Aralık 2008 tarihine kadar siu2009@kocaeli.edu.tr   adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bu yılki SİU'da da kurultay kapsamındaki konularda özel oturumlar yapılması hedeflenmektedir. Özel oturum düzenlenmesindeki amaç benzer ilgi alanlarına sahip araştırmacıların bir araya getirilmesi suretiyle bu alana ilgi çekmek ve paylaşımı artırmaktır. Kurultay programında sözlü, poster ve panel tarzındaki özel oturumlara yer verilmesi planlanmaktadır.

Eğitim Seminerleri

SİU-2009'da özellikle lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik aşağıdaki eğitim seminerleri düzenlenecektir.

  • Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. A. Enis Çetin tarafından, "Dalgacıklar ve Bunların İşaret ve Görüntü İşleme Uygulamaları" başlıklı bir eğitim semineri verilecektir.
  • Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ethem Alpaydın tarafından, "Sınıflandırıcılarda Hata Ölçülmesi ve Karşılaştırılması için İstatistiksel Yöntemler" başlıklı bir eğitim semineri verilecektir.
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özgür B. Akan tarafından, "Kablosuz Algılayıcı Ağları" başlıklı bir eğitim semineri verilecektir.

Öğrenci Ödülleri

SİU-2009 kurultayında yer alan öğrenci bildirileri arasından ödül komitesi tarafından seçilecek eserlere “IEEE En İyi Öğrenci Bildirisi Ödülü” verilecektir. Ayrıca yapay görme ve/veya örüntü tanıma ve benzeri konulardaki öğrenci bildirileri arasından seçilecek bildirilere “Alper Atalay En İyi Öğrenci Makalesi Ödülü” verilecektir. Detaylı bilgi, kurultay web sayfasından elde edilebilir.

Önemli Tarihler

  •  Özel Oturum Önerilerinin Alınması       : 1 Aralık 2008
  •  Bildirilerin Gönderilmesi       : 22 Aralık 2008
  •  Değerlendirilmelerin Sonuçlandırılması              : 2 Şubat 2009
  •  Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi                : 2 Mart 2009
  •  SİU-2009               : 9-11 Nisan 2009