Siu 2009 SİU 2009
Ana Sayfa Side Kocaeli Üniversitesi IEEE İletişim English english
Bildiri Gönder

Özel oturum konu başlığı:

Tıbbi İmgelerin İçeriğe Dayalı Taranması ve Bulunup Getirilmesi

(Content-Based Medical Image Search and Retrieval)

Düzenleyiciler:

  • Dr. Devrim Ünay (Philips Research) devrim.unay@philips.com
  • Dr. Ahmet Ekin (Philips Research)


Önerilen konunun sinyal işleme uygulamaları ile bağlantısı ve önemi:

Tıbbi görüntüleme teknolojisindeki ilerlemeler hastane ve sağlık kurumlarında tahmin, teşhis ve tedavi aşamalarında kullanılan (depolanan, düzenlenen ve taranan) sayısal imge miktarını büyük ölçüde artırmıştır. Bu imgelerin çokluğuna ve yüksek çözünürlüğüne rağmen uzmanlar imgeye dayalı teşhiste halen niteliksel ölçütlerden faydalanmaktadır. Teşhis doğruluğunu ve verimliliğini artırmak için tıbbi imge işleme alanındaki son araştırmalar hataya açık ve çok zaman alan işlerin (örneğin insan beynindeki yapıların bölütlenmesi) otomatik hale getirilmesi yoluyla niceliksel ölçütlerin hesaplanmasına odaklanmıştır. Teşhis doğruluğunu iyileştirmek için kullanılabilecek ama şimdiye kadar daha az önem verilmiş bir başka yaklaşım ise birçok hastanın, ilgili patolojilerinin ve hastalık gelişimlerinin tarama ve bulup getirme sistemleri ile karşılaştırılmasıdır. Önerilen özel oturumda tıbbi imgelerin içerik-temelli taranması ve bulunup getirilmesi konusunda yeni ve özgün çalışmaların sunulması, ilgili konularda çalışan araştırmacıların buluşup birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmaları ve bilimsel camianın bu konuya farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır.