Siu 2009 SİU 2009
Ana Sayfa Side Kocaeli Üniversitesi IEEE İletişim English english
Bildiri Gönder

Özel Oturumlar

Kabul edilen özel oturumlar
Konu başlığı: Tıbbi İmgelerin İçeriğe Dayalı Taranması ve Bulunup Getirilmesi (Content-Based Medical Image Search and Retrieval)
Düzenleyiciler: Dr. Devrim Ünay (Philips Research) , Dr. Ahmet Ekin (Philips Research)
>>>Ayrıntılı bilgi
Konu başlığı: Optik Haberleşme
Düzenleyiciler: Yrd. Doc. Dr. N. Özlem Ünverdi, Yıldız Teknik Üniversitesi
>>>Ayrıntılı bilgi
Konu başlığı: Çevresel Zeka Teknolojileri
Düzenleyiciler: Dr. Albert Ali Salah, CWI, Hollanda
>>>Ayrıntılı bilgi
Konu başlığı: Gözü kapalı işaret alımlaması ve analizi: Yeniden düzenlenebilen telsiz sistemlerinde işaret işleme bakış açıları
Düzenleyiciler: Dr. Hamza ÖZER, TÜBİTAK-UEKAE
>>>Ayrıntılı bilgi
Konu başlığı: Sinyal İşleme ve İletişim Teknolojilerinde Geçmişten Geleceğe
Düzenleyiciler: Prof.Dr. Haldun Özaktaş, Bilkent Üniversitesi
>>>Ayrıntılı bilgi

 

Bu yılki SİU'da da kurultay kapsamındaki konularda özel oturumlar yapılması hedeflenmektedir. Özel oturum düzenlenmesindeki amaç benzer ilgi alanlarına sahip araştırmacıların bir araya getirilmesi suretiyle bu alana ilgi çekmek ve paylaşımı artırmaktır. Kurultay programında sözlü, poster ve panel tarzındaki özel oturumlara yer verilmesi planlanmaktadır.

Özel Oturumlar için Önemli Tarihler
* Özel Oturum Önerilerinin Gönderilmesi : 1 Aralık 2008
* Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması : 2 Şubat 2009
* Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi : 2 Mart 2009
Özel Oturum Düzenleyicileri İçin Bilgiler

Özel oturum düzenlemek isteyen araştırmacıların oturum önerilerini 1 Aralık 2008 tarihine kadar siu2009@kocaeli.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu öneride açıklık getirilmesi gereken konular aşağıda özetlenmiştir.

* Özel oturum konu başlığı ve düzenleyicilerin isimleri
* Önerilen konunun sinyal işleme uygulamaları ile bağlantısı ve önemi
* Makale veya konuşma daveti gönderilmesi planlanan araştırmacıların isimleri
* Özel oturumun tarzı (sözlü / poster / panel)
* Sözlü oturumlarda 5-6 makale, poster tarzı oturumlarda 10-12 bildiri sunulması öngörülmüştür. Bildiri sayısına göre aynı konuda bir veya birden fazla oturum düzenlenebilir.

Panel tarzı oturumlarda yayımlanmak üzere sunulan bildiriler bulunmayacaktır. Bu oturumlar katılımcıların yapacakları yaklaşık 10 ar dakikalık konuşmaların ardından soru-cevap bölümüyle sona erecektir. Oturumun düzenleyicisi aynı zamanda panel başkanı olacaktır.

Bilimsel alana katkısı ve içeriği açısından SİU standartlarına uygun bildirilerin seçilmesi oturum düzenleyicilerinin sorumluluğundadır. Ancak, içeriğin SİU 2009 düzenleme kurulunun beklentilerine uymaması halinde oturum iptal edilebilir.