Siu 2009 SİU 2009
Ana Sayfa Side Kocaeli Üniversitesi IEEE İletişim English english
Bildiri Gönder

Özel oturum konu başlığı:

Sinyal İşleme ve İletişim Teknolojilerinde Geçmişten Geleceğe

Düzenleyiciler:

Prof.Dr. Haldun Özaktaş, Bilkent Üniversitesi, haldun@ee.bilkent.edu.tr


Kapsam:

Konuşmacılar sinyal işleme ve iletişim teknolojileri içinde yer alan önemli alanları tarihsel gelişim süreçleri içinde geniş bir perspektiften değerlendirerek orta ve uzun vadedeki gelişmelerle ilgili öngorülerini paylaşacaktır.