Siu 2009 SİU 2009
Ana Sayfa Side Kocaeli Üniversitesi IEEE İletişim English english
Bildiri Gönder

Özel oturum konu başlığı:

Gözü kapalı işaret alımlaması ve analizi: Yeniden düzenlenebilen telsiz sistemlerinde işaret işleme bakış açıları

Düzenleyiciler:

Dr. Hamza ÖZER, TÜBİTAK-UEKAE, hozer@uekae.tubitak.gov.trYazılım tabanlı telsiz (Software defined radio, SDR) ve akıllı radyo (Cognitive Radio, CR) son zamanlarda geliştirilmekte olan bir teknolojidir. SDR bir telsize yeniden düzenlenebilme (recongigurability), CR ise algılama ve tanıma yetenekleri katmaktadır. Bunların 4G teknolojinin altyapısını oluşturması planlanmaktadır. SDR ve CR sistemleri mümkün olan minimum ve jenerik bir donanım ile geniş bir band aralığında herhangi bir frekans bandına ayarlanabilen ve herhangi bir modülasyonu alabilen ve bu aldığı sinyalleri yazılım üzerinden işleyen sistemlerdir. Bu donanım kullanılarak birden fazla tipte haberleşmeyi aynı cihaz ile yapmak mümkün olmaktadır. Bu SDR olan bir terminale farklı standartlar veya ağlar arasında karşılıklı işlevsellik özelliği katmaktadır. Fakat bunu yapabilmek için ileri işaret algılama ve analiz tekniklerine ihtiyaç vardır. Bundan dolayı gözü kapalı işaret algılama ve analizi önemli bir araştırma konusu olmaktadır. Aslında gözü kapalı işaret algılama ve analizi özellikle askeri sistemler olmak üzere zengin bir geçmişe sahiptir. SDR ve CR ile bunlar yeni bir ivme ve önem kazanmıştır. Bu özel oturumdaki amaç bu konuda çalışmaları bir araya getirerek çalışmalarda gelinen son düzeyleri tartışmak ve araştırmaların geleceğini uygun şekilde yönlendirmektir.