Siu 2009 SİU 2009
Ana Sayfa Side Kocaeli Üniversitesi IEEE İletişim English english
Bildiri Gönder

Özel oturum konu başlığı:

Çevresel Zeka Teknolojileri

Düzenleyiciler:

Dr. Albert Ali Salah, CWI, Hollanda, a.a.salah@cwi.nlYaşadığımız ortamlar ve kullandığımız cihazlar gömülü işlemciler ve gelişen algılayıcı teknolojileri sayesinde her geçen gün daha fazla bilgi işleme kapasitesine sahip olmaktadır. Çevresel zeka (ambient intelligence) bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesinden ve pek çok alanda hayatımıza girmesinden yola çıkan bir vizyondur: Bilgisayarlar ilk çıktığında bir bilgisayar birçok insana hizmet veriyordu, gelecekte ise bir insana birçok işlemcinin hizmet vereceği düşünülmektedir.

Teknolojinin etrafımızdaki objeleri ve ortamları daha akıllı hale getirmesi insan-merkezli, kişiye özel servis ve deneyimleri mümkün kılmaktadır. Ayrıca birçok algılayıcının bilgi paylaşımı ile daha önce çözülmesi zor olan bazı problemleri otomatik olarak çözmek mümkün olmuştur. Bu hedeflerin gerçek uygulamalara dönüşmesi için pek çok teorik ve pratik sorunun çözümlenmesi de gereklidir. Özellikle yeni algılayıcı teknolojileri, bu algılayıcılardan sağlanan bilginin ağ yapıları üzerinden paylaşımı ve bu bilgiden örüntüler çıkartmak konularında pek çok çalışma yapılmaktadır.

Bu konuda düzenlenen uluslararası konferanslara (Ubicom, Pervasive, Percom, AMI) olan ilginin gittikçe artması, son yıllarda IEEE’nin Pervasive Computing, Springer’in Personal and Ubiquitous Computing, Journal of Multimodal User Interfaces ve Elsevier’in Pervasive and Mobile Computing dergilerini çıkartmaya başlaması da konunun önem kazandığının işaretidir.

Bu oturumun amacı hızla büyüyen bu konudaki yaklaşımları, teknolojileri, ve bilimsel araştırmaları  paylaşmaktır. 2008 yılında SIU’da düzenlenen çevresel zeka oturumu pek çok katılımcı tarafından izlenmiş, katılımcılar arasında ortak projeler geliştirilmesine önayak olmuştur. Özel oturumda, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, öncelikli olarak aşağıdaki konularda yapılan çalışmalara yer verilecektir:

Doğal insan-bilgisayar iletişimi
-Yeni arayüzler
-Çokkipli insan-bilgisayar iletişimi
-Yeni iletişim yapıları ve ontolojileri
-Çokkipli tümleştirme
-Çokkipli veritabanları ve performans ölçümü

Öğrenme ve uyum sağlama
-Öğrenme algoritmaları
-Kullanıcı profili oluşturma ve kişiye özel servis sağlama
-Etmen-tabanlı kullanıcı arayüzleri
Algılayıcı Teknolojileri ve Altyapı
-Telsiz ağlar, algılayıcı ağları ve ağ altyapıları
-Mobil cihazlar
-Yeni algılayıcı teknolojileri
-Akıllı kamera sistemleri
-RFID
-Çok platformlu arayüzler için yazılım ve yazılım mimarileri
-Akıllı objeler
-Çok sayıda algılayıcıyla izleme ve tanıma

Uygulamalar
-Akıllı ev uygulamaları
-Güvenlik uygulamaları
-Sürekli eğitim ve bilişsel destek için akıllı ortamlar
-Oyun uygulamaları
-Servis uygulamaları
-Doğal ortamların algılayıcılarla gözlenmesi